خدمات تنظیم و اصلاح قرارداد

دامنه ­ی پیچیده و متنوع روابط تجاری در عصر حاضر و توسعه نهاد­ها و ابزار­های جدید نیازمند آشنایی و تسلط کامل بر آثار حقوقی و قضایی این روابط در جهت تنظیم قراردادی صحیح و جامع می­باشد. در این راستا می­توان ادعا نمود اصلی­ ترین خدمت گروه حقوقی بازار، ارائه مشاوره جهت تنظیم و اصلاح قرارداد می ­باشد بدین ترتیب بیشرین نقش این  تنظیم قرارداد یکی از خدمات اصلی گروه حقوقی بازار می­ باشد. ما در این بخش شامل موارد ذیل می­ شود:

  1. شرکت در مذاکرات انعقاد قراردادی
  2. تهیه و تنظیم قرارداد­ها
  3. اصلاح و بررسی قرارداد­ها
  4. مشاوره در دعاوی ناشی و مرتبط با قراردادها