رویدادها

تاسیس “شرکت بیمه کاریزما” با موفقیت انجام شد.

تاسیس “شرکت بیمه کاریزما” با موفقیت انجام شد. پروژه بیمه زندگی کاریزما با شخصیت حقوقی سهامی عام  توسط گروه حقوقی بازار پیگیری و به سرانجام رسید. در این راستا کلیه مجوزات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و اداره ثبت شرکت ها پیگیری وصادر و در نهایت این شرکت بیمه با برند بیمه کاریزما شروع به فعالیت نمود.  

مشاهده جزئیات»

جذب سرمایه” خودرو ۴۵″ با موفقیت انجام شد.

“قرارداد سرمایه گذاری” و “قرارداد سهامداری” خودرو ۴۵ با موفقیت انجام شد. راند جدید جذب سرمایه “استارآپ خودرو ۴۵” با همکاری و مدیریت حقوقی “گروه حقوقی بازار” صورت پذیرفت. گروه حقوقی بازار در این پروژه ضمن تنظیم قرارداد سرمایه گذاری نسبت به رهگیری مذاکرات با سهامداران و شرکت سرمایه پذیر همکاری نمود و در نهایت جهت حفظ حقوق سهامداران و کارآفرینان نسبت به تنظیم قرارداد

مشاهده جزئیات»

چاپ دومین کتاب گروه حقوقی بازار

چاپ دومین کتاب گروه حقوقی بازار بازار سرمایه، آوردگاه انواع مختلفی از معاملات است. معاملات عمده در مقایسه با سایر قراردادها، به دلیل تأثیری که در روند مدیریت شرکت از یک­ سو و کلیت بازار، از سوی دیگر دارد در خور توجهی ویژه­ است. عموماً، معاملات عمده را به عادی و شرایطی تقسیم کرده و از مطالعه­ ی سایر حقوق آن باز مانده­ اند. نویسندگان

مشاهده جزئیات»

چاپ اولین کتاب گروه حقوقی بازار

چاپ اولین کتاب گروه حقوقی بازار تخصصی شدن مراجع رسیدگی کننده از خصایص نظام­ های قضایی عصر جدید است و تجربه نشان می­دهد که به منظور دادن پاسخی به مشکلات گسترش یافته زندگی انسان و رسیدگی به نحو مطلوب، تعداد و تنوع دادگاه ­های اختصاصی رو به تزاید است. نویسنده در این کتاب با بررسی قوانین و مقررات ایران و تطبیق آن با موازین بین

مشاهده جزئیات»