شرکای تجاری و دستاوردها

رضایتمندی مشتریان در طول دوران فعالیت “گروه حقوقی بازار” باعث افزایش انگیزه اعضای گروه در جهت ارتقاء سطح خدمات گردیده و بزرگترین دستاورد این مجموعه همکاری با مشتریان ارزشمندی همچون شما می­باشد. بدین جهت گروه حقوقی بازار شرکای تجاری حقیقی خود را مشتریان و همکاری با آنان را دستاورد تلقی می­نماید.

 

تامین سرمایه

تامین سرمایه امین
تامین سرمایه سپهر
تامین سرمایه کاردان
تامین سرمایه دماوند

کارگزاری

کارگزاری آرمون بورس
کارگزاری توانا
کارگزاری کاریزما

سبدگردان

شرکت سبدگردان کاریزما
شرکت سبدگردان الگوریتم
شرکت سبدگردان سرآمد بازار
شرکت سبدگردان توانا

سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری کاریزما
شرکت سرمایه¬گذاری مهرگان تامین پارس
شرکت سرمایه گذاری مانا ثروت ایرانیان

مشاور سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

گروه مالی

گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
شرکت سبدگردان توانا
شرکت سرمایه گذاری سپهر صادرات
هلدینگ مالی مهرگان تامین پارس
هلدینگ مدیریت ثروت پایا

نهادهای ناظر

شرکت سپرده¬گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران

صرافی

شرکت صرافی کارما
شرکت صرافی مهرگان
شرکت صرافی توکلی
کارگزاری کاریزما

صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه¬گذاری جسورانه رشد یکم پیشگام
صندوق سرمایه¬گذاری جسورانه پویا الگوریتم
صندوق سرمایه¬گذاری بازارگردانی کوشا الگوریتم
صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم
صندوق سرمایه¬گذاری دارا الگوریتم
صندوق سرمایه¬گذاری ارزش آفرینان گلرنگ
صندوق سرمایه¬گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری درامد ثابت کمند
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما
صندوق سرمایه¬گذاری مشترک کاریزما
صندوق سرمایه گذاری کهربا
صندوق سرمایه گذاری اوج دماوند
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند

بانک

بانک ملت
بانک تجارت

بیمه

بیمه تجارت نو
کارگزاری کاریزما

استارتاپ

سایر

آژانس تبلیغاتی فورمایند
آژانس تبلیغاتی اشاره
آژانس تبلیغاتی دی ان ای
شرکت گوهربین