خدمات اعتبارسنجی و شناخت اشخاص

اعتبارسنجی یا Credit Scoring روش ارزیابی ریسک معاملات است. در این روش به هر یک از مشخصه ‌های طرف معامله امتیازی اختصاص می‌ یابد که نشان ‌دهنده سطح ریسک آن است. به این ترتیب امتیاز نهایی بیانگر میزان ریسک انجام معامله با او است. در فعالیت ‌های مالی، متداول است که سود بیشتر همراه با ریسک بیشتر باشد. در چنین شرایطی انجام معامله می­بایست با نگاهی همزمان به دو مؤلفه سود و ریسک صورت پذیرد که علاوه بر پذیرش ریسک معقول، فرآیند انجام معامله با سودآوری مناسب همراه باشد. اعتبارسنجی حقوقی ناظر به اعتبارسنجی شرکت‌هاست که دارای هویت حقوقی هستند. در این حالت، متغیرهای مرتبط با نوع شرکت و کسب و کار آن، سرمایه شرکت، وضعیت بازرس اصلی شرکت، وضعیت تسهیلات بانکی و معوقات آن و ترازنامه­های شرکت و همچنین بررسی و استخراج اطلاعات ثبتی و پویایی شرکت در محاسبات اعتبارسنجی در نظر گرفته­می‌‍شود. بعلاوه، به دلیل نقش موثر سوابق اعتباری هیات مدیره در عمل به تعهدات، این سوابق نیز در محاسبات اعتبارسنجی حقوقی وارد می‌شوند. شرکت­های صرافی در راستای خرید ارز از سامانه نیما و شرکت­های کارگزاری در راستای اعطای اعتبار معاملاتی از جمله متقاضیان این خدمت می­ باشند.

مزیت­های نسبی اعتبار سنجی گروه حقوقی بازار :

  1. سرعت (با عنایت بر متقاضیان اعتبارسنجی، این خدمت به صورت فوری و ظرف ۶ ساعت صورت می­ پذیرد).
  2. عدم نیاز به رضایت (داده­هایی که مبنای اعتبار سنجی قرار می­گیرد عموما استخراجی و از داده­های در دسترس شرکت صورت می­پذیرد، بدین جهت اذن شرکت مورد اعتبارسنجی و یا رضایت آن مورد نیاز نمی­باشد).
  3. محرمانگی (با عنایت بر استخراج شاخص­های اعتبارسنجی، شرکت مورد اعتبار سنجی از انجام این عملیات مطلع نمی ­گردد).
  4. اعتبار سنجی در سایه علم حقوق (این خدمت توسط کارشناسان حقوقی صورت می­پذیرد بدین ترتیب نتیجه اعتبار سنجی ناشی از داده­های آماری و تحلیل حقوقی می­باشد).
  5. مشاوره حقوقی در راستای انجام عملیات (کارشناسان گروه حقوقی بازار اعتبار­سنجی را بر مبنای نوع عملیاتی که متقاضی قصد انجام آن را دارد انجام می­دهند و در نهایت پیرو نتیجه اعتبار­سنجی، پیشنهاد نحوه انجام عملیات را به همراه جساسیت­های قانونی و حقوقی ارائه می ­نمایند.