تاسیس “شرکت بیمه کاریزما” با موفقیت انجام شد.

تاسیس “شرکت بیمه کاریزما” با موفقیت انجام شد.

پروژه بیمه زندگی کاریزما با شخصیت حقوقی سهامی عام  توسط گروه حقوقی بازار پیگیری و به سرانجام رسید. در این راستا کلیه مجوزات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و اداره ثبت شرکت ها پیگیری وصادر و در نهایت این شرکت بیمه با برند بیمه کاریزما شروع به فعالیت نمود.